.
top

Vi tilbyder

Vi leverer målrettet service af høj kvalitet

Vi tilbyder

Revision

Vi sørger for at den udførende Revisor i samarbejde med kunder planlægger og gennemfører revisionen, så det bedst muligt tilgodeser driften i din virksomhed.

Som godkendt revisorer er vi godkendt af myndighederne til udarbejdelse af årsregnskaber og revision. Det er en garanti for at regnskaber udføres korrekt.

Vi udfører revision, udvidet gennemgang og review for:

 • Aktieselskaber
 • Anpartsselskaber
 • Fonde
 • Partnerselskaber
 • Kommanditselskaber
 • Andelsboligforeninger
 • Ejerforeninger

Vi er lige her...

Vi er altid kun et telefonopkald eller en e-mail væk, når du vil i kontakt med os.

Vi tilbyder

Regnskabsassistance

Vi assisterer med udarbejdelse af regnskaber og budgetter, så virksomheden hele tiden har en realistisk indsigt i virksomhedens økonomiske tilstand. Du kan holde fokus på det, der er vigtigt for dig og din virksomhed, mens vi sørger for regnskaberne.

Vi varetager opgaver inden for:

 • Regnskabsudarbejdelse
 • Budgettering
 • Regnskabsanalyse m.v.

Vi tilbyder

Bogføringsassistance

Vi tilbyder dig og din virksomhed en erhvervsserviceordning inden for virksomhedens regnskabsfunktion. Ved delvis uddelegering af virksomhedens regnskabsfunktion til os, opnår virksomheden økonomiske samt tidsmæssige besparelser, som i stedet kan anvendes inden for virksomhedens kerneområder.

Vi varetager blandt andet følgende opgaver,

 • Bogføring
 • Momsregnskab
 • Lønindberetning
 • Virksomhedsetablering m.m.

Vi tilbyder

Rådgivning & Skattemæssig assistance

Vi tilbyder skattemæssig assistance og rådgivning til alle typer selskaber samt personligt drevne virksomheder. Skattereglerne kan virke komplicerede, vi hjælper med at forstå reglerne, så du kan holde fokus på det, der er vigtigt for dig og din virksomhed.

Vores brede kundeportefølje og mange års erfaring gør os til en unik partner, når du skal have rådgivning og skattemæssig assistance.

Vi rådgiver blandet andet inden for:

 • Virksomhedsskatteordningen
 • Generationsskifte/skatteplanlægning
 • Valg af virksomhedsform
 • Omstrukturering
 • Køb og salg af virksomheder
 • Værdipapirer m.m. 
 • Ejendomme

Hvad siger kunderne?